دانشگاه الزهرا
کد کاربر
رمز
 
 
رسول خدا (ص):
 
**هر که به استقبال دانشمندان رود ، مرا استقبال کرده است و هرکه به دیدار دانشمندان رود ، مرا دیدار کرده است و هرکه با دانشمندان نشیند ، با من نشسته است و هر که با من نشیند ، چنان است که با پرودگار من همنشینى کرده باشد .** 
(کنزالعمال، ح 28883)
اساتید محترم
امکان استفاده از سامانه مکاتبات، در خارج از دانشگاه برای تمامی اساتید فعال شده است.
اساتید گرامی می توانند برای تنظیم سیستم شخصی خود، جهت اتصال به سامانه مکاتبات، بر روی لینک ذیل کلیک نمایند:
همکاران گرامی در صورت بروز مشکل در هنگام کار با سامانه مکاتبات دانشگاه:
1- جهت یافتن راه حل به
   
سامانه اطلاع رسانی اتوماسیون اداری ،
   
بخش آموزش اتوماسیون مراجعه نمایند.
2- مشکل پیش آمده را از طریق ارسال پیام به راهبر سیستم، ارسال نمایند.
3- با شماره داخلی 2165 مشکل را به بخش پشتیبانی سامانه مکاتبات اعلام فرمایند تا در اسرع وقت برای رفع مشکل  اقدام گردد.
 
www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.